Våra barns framtid!

Vad spelar egentligen ännu ett inlägg om den allmänna förvirring som tycks ha uppstått kring fascismens återkomst till Sveriges alla beslutande instanser? Eller att stöveltrampens spöklika ekon kommer allt närmare ur det brunsvarta dunklets glömda träsk.

svavel_vodka-24

Lever väl i tron att varje röst spelar en roll antar jag.

Röster ropar ur de bortträngda minnena, nej de skriker, uppmanar, vädjar, nej, snälla var inte lika dumma som vi en gång var vilka i desperation tillät samma mörka krafter att slingra sig in i vårt allra heligaste, det demokratiska rummet.

Många har dött i den ideologiska kampen för det samhälle vi har idag alltför många är det som spottar dem i ansiktet genom att strunta i att vara med och påverka i vårt ännu så länge demokratiska samhälle. Där är nyckeln fascisterna har hittat till dörren som nu står på vid glänt i hela Europa.  Läs Henrik Arnstads artikel, läs och begrunda. 

Bilder på offer.

Mördade i auschwitz

Frihetens dag

MENS AGITAT MOLEM– anden sätter massan i rörelse. Så står det i romarskrift på en plakett över Hjalmar Brantings porträtt. I sanning det riktiga mottot över hans liv och verk. Vad var den den svenska arbetarklassen ännu i början av 1880 talet? Intet. Svag och föraktad, undertryckt och efterbliven, ej blott politiskt-socialt, rättslös men också levande i andlig träldom: när förtvivlan någon gång tvang dem ut i strejk, så livade den sitt mod med att sjunga psalmer och sända upp böner till Abrahams Gud.

Så står det i inledningen av den serie böcker jag en gång köpte på ett antikvariat vilka alla 11 innehåller Hjalmar Brantings samlade skrifter och tal.

 

hjalmar-branting